Where Do The Wild Butterflies Grow?


- Nomination for the Best czech student film - longlist, Czech Lion 2013, Czech republic
- DVD CZECH SHORT FILMS Vol. 4, 2013
- screened or will be screened at festivals: Anifilm 2013, Czech Republic / Chilemonos, Chile / Flying Broom, Turkey / Zlínský pes, Czech Republic / Festival Internacional de Cine Estudiantil, Mexico / Festival Alto Vicentino, Italy / Womananimation, USA / NAFF, Bosnia and Herzegovina

My diploma movie, which I made at the Tomas Bata University in Zlín, 2010-2012.
The story and design is based on my previous short film One Minute Movie, but I tried to develop and find new style.

Synopsis: The little creature is born into the fantastic world and looking for its own herd and friendship. A poetic story about the search for kindred spirits.

Director, Animator: Vlaďka Macurová
Music: Marek Gabriel Hruška
Sound: Lukáš Tvrdoň
Editor: Libor Nemeškal


Kde rostou motýli?

- Nominace za Nejlepší český studentský film - longlist, Český lev 2013, Česká republika
- DVD CZECH SHORT FILMS Vol. 4, 2013
- přijato na festivaly: Anifilm 2013 (Czech Republic), Chilemonos (Chile), Flying Broom (Turecko), Zlínský pes (ČR), Festival Internacional de Cine Estudiantil (Mexiko), Festival Alto Vicentino (Itálie), Womananimation (USA)

Můj magisterský film, který byl vytvořen v době studia na FMK UTB ve Zlíně, 2010-2012.
Vycházela jsem ze svého předchozího filmu One Minute Movie, který byl v podstatě testem pro tento nový film.

Synopse: Na svět se vyklube malá bytost, která putuje fantaskním světem, kde potkává jiná stvoření a hledá mezi nimi přátelství. Krátký poetický příběh o hledání bytostí sobě blízkých. .

Animace a režie: Vlaďka Macurová
Hudba: Marek Gabriel Hruška
Zvuk: Lukáš Tvrdoň
Střih: Libor Nemeškal




Excerpts from the movie:
/ Ukázky z filmu:







Stills from the movie:
/ Obrázky z filmu:


Film poster:
/ Filmový plakát:


Playing with painted frames:
/ Malované fáze:


The first version of storyboard and searching for characters, some of them weren´t used:
/ první verze storyboardu a návrhy postav, některé z nich nebyly nakonec použity:


Look up: