Holidays with Nala

Prázdniny s Nalou


Illustrations for the children´s book Holidays with Nala, publisher Thovt > website
2011, published in 2013
/ Ilustrace ke knize pro děti Prázdniny s Nalou autorky Kateřiny Blažkové, nakladatelství Thovt > web
2011, kniha vydána v roce 2013